Bodø Janitsjar
Velkommen til korpset med humør og spilleglede :-))
 • Korpset    • Kontakt    • Historie    • Aktivitetsplan    • Vinterblås    • Internt    

 

 

   Korpset
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Nytt fra NMF:Krav om politiattest

Korpsledere, dirigenter, instruktører og andre som har ansvar for barn og unge i korps, må legge fram politiattest

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen trådte i kraft 1. okober 2009.
Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på internsidene og på www.musikkorps.no

   
 

 

 

Postboks 379 • 8001 Bodø • Org. nr 971389494